Raziskovalni center za programsko opremo in napredne sisteme domov | donacije


Spletni slovar Angleščina / Čičeva (Nyanja)
Morda je spletni slovar, kot naš prvi projekt dostopen javnosti za nekatere nekoliko presenečenje saj je bila odločitev za izdelavo projekta nekoliko nepričakovana tudi za nas, vendar je bil interes zanj zadosti velik, da se je projekt uresničil. V tej prvi verziji so bile realizirane le osnovne funkcije in se tako lahko v prihodnosti pričakujejo še nadaljnje izboljšave. Kakorkoli že, z veseljem predstavljamo to prvo verzijo Spletnega slovarja Angleščina / Čičeva (Nyanja), brezplačno dostopen celotni javnosti, katerega bomo v največji možni meri poskušali voditi v duhu brezplačnega in odprtega projekta, ki se prilagaja in nadgrajuje predvsem glede na želje in potrebe njegovih uporabnikov. Kar prav tako pomeni, da imamo željo delati na tem projektu skupaj z njegovimi uporabniki in je vsakršna podpora in sodelovanje pri projektu dobrodošla. Upamo, da bo spletni slovar uporaben njegovim uporabnikom vsaj tako, kot je nam v interesu in zabavo ga razvijati. Kar se tiče uporabe samega slovarja pa je pomembno razumeti, da v njegovi trenutni obliki deluje predvsem kot slovar in ne kot prevajalnik. To pomeni, da išče prevode posameznih besed in ne dela prevodov celotnih stavkov. Za kar najbolj uspešno uporabo slovarja je to razliko pomembno razumeti.


Avtorske pravice © 2024 sasrc. Vse pravice pridržane. english | slovenščina